Çevre

Anasayfa Kurumsal

  • Çevre ile ilgili yasal mevzuatları ve Şirket Yönetmelikleri’ni minimum standartlar olarak kabul etmek,
  • Tüm çalışanların ve tedarikçilerin Çevre bilincini arttırma amaçlı faaliyetler düzenlemekMevcut yatırımlarda yapılacak değişiklikleri veya yeni yatırımları planlarken çevre ile ilgili riskleri yönetmek,
  • Faaliyetler sonucunda oluşan atıkların takibini yaparak, atık azaltıcı faaliyetleri özendirip desteklemek, tekrar kullanım, geri kazanım / dönüşümü sağlamak, mümkün olmadığı durumlarda bertaraf ettirmek,Kirlenmenin önlenmesine ilişkin çevre hassasiyetini sürekli olarak canlı tutmak,
  • Çalışanlar, ziyaretçiler, taşeronlar ve çevre için sağlıklı çalışma şartları oluşturmak,
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, özendirip desteklemek,

Anılan ilkeler doğrultusunda hedeflerimizi belirlerken kendi faaliyetlerimiz ile beraber iş ortaklarımızın da performanslarını düzenli olarak denetliyor ve değerlendiriyoruz.

Çevre konularında sürekli ve kalıcı gelişmeyi sağlamayı tüm İnci Grup çalışanlarının sorumluluğu olarak görüyor, bu konulardaki faaliyetlerimizin kamuoyu bilgisine açık olduğunu beyan ediyoruz.