ISG Politikamız

Anasayfa Kurumsal

 İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İnci Grup olarak, faaliyetlerimizde " Tüm çalışanların ve toplumun Sağlığını ve

Yaşam Kalitesini İyileştirme" misyonu doğrultusunda, sürdürülebilir bir yaşam için

 İş Sağlığı ve Güvenliği performansını artırıcı faaliyetlerde bulunuyor, amaç ve

hedeflerimizi belirlerken aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz.

•  İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatları ve Şirket

Yönetmelikleri’ni minimum standartlar olarak kabul etmek,

• Tüm çalışanların ve tedarikçilerin Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini

arttırma amaçlı faaliyetler düzenlemek,

• Mevcut yatırımlarda yapılacak değişiklikleri veya yeni yatırımları planlarken

 iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri yönetmek,

• Faaliyetler sonucunda oluşan atıkların takibini yaparak, atık azaltıcı faaliyetleri

özendirip desteklemek, tekrar kullanım, geri kazanım / dönüşümü sağlamak,

mümkün olmadığı durumlarda bertaraf ettirmek,

• Kirlenmenin önlenmesine ilişkin çevre hassasiyetini sürekli olarak canlı tutmak,

• Faaliyetlerimizde çevre ve iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yol

açabilecek tehlikeleri tespit edip, riskleri yönetmek,

• Çalışanlar, ziyaretçiler, taşeronlar  için sağlıklı çalışma şartları

oluşturmak,

• Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, özendirip

desteklemek,

        Anılan ilkeler doğrultusunda hedeflerimizi belirlerken kendi faaliyetlerimiz ile beraber

iş ortaklarımızın da performanslarını düzenli olarak denetliyor ve değerlendiriyoruz.

       İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sürekli ve kalıcı gelişmeyi sağlamayı tüm

İnci Grup çalışanlarının sorumluluğu olarak görüyor, bu konulardaki faaliyetlerimizin

kamuoyu bilgisine açık olduğunu beyan ediyoruz.